Counselling en coaching voor bedrijven.

Voorkom en verkort  ziekteuitval en  laat uw medewerkers zo goed mogelijk functioneren. Counselling incontrol kan vaak een oplossing bieden.

Verzuim door psychische klachten in Nederland

Voorkomen is beter dan genezen

22% van het ziektevolume in 2016 in Nederland werd veroorzaakt door psychische klachten, overspannenheid en burn-out. Dit komt onder andere doordat de verzuimduur bij psychische klachten lang duurt. (gemiddeld 55 dagen). ( bron: ARBO-balans 2016)


Werkstress is de grootste oorzaak van psychisch verzuim

Stress wordt een werknemer vaak teveel als de spanning op verschillende gebieden oploopt en hij hierdoor de controle verliest op het werk, thuis, en bijvoorbeeld ook financieel. De balans tussen werk en privé raakt verstoord. In meer dan 70% van de gevallen wordt psychisch verzuim veroorzaakt door stress op het werk, vaak met langdurig ziekteverzuim als gevolg.

Voorkom verzuim door stress en langdurige uitval, herken de signalen

In de eerste helft van 2014 kostte verzuim door stress werkend Nederland bijna 800 miljoen euro. Door signalen van werkstress te herkennen en tijdig actie te ondernemen, kunt u ziekteverzuim door stress en langdurig uitval voorkomen. ( Bron: arboned.nl )

Contact

Kan counselling verzuim voorkomen?

Langdurig ziekteverzuim kan soms in een vroegtijdig stadium voorkomen worden als je er oog voor hebt. Toch is niet altijd duidelijk wat een werkgever hier aan kan doen. Door toepassing van coaching en counselling kan verzuim terug gedrongen worden.

Het beste is om uitval door ziekte te voorkomen. Het tijdig waarnemen dat een werknemer niet lekker in zijn vel zit en ergens mee rondloopt is van belang, dit uit zich vaak door frequenter ziekmelden of door minder goede prestaties van een werknemer. In gesprek gaan met de betrokken werknemer helpt vaak, hoe eerder er gerichte gesprekken plaatsvinden hoe groter de kans is dat verzuim voorkomen wordt.

Toch blijkt dat interventie van een onafhankelijke coach vaak effectiever werkt dan het gesprek tussen werkgever en werknemer, Counselling incontrol kan hierbij de helpende hand bieden. Ik kan helpen de kern van een probleem te benoemen en handvatten aan te reiken om problemen onder controle te krijgen.

De gesprekken die ik voer met de werknemer helpen om  inzicht te krijgen in de problematiek en ook hoe er mee omgegaan moet worden.


Wat kan ik u bieden?

* Individuele begeleiding van werknemers
* Psychosociale therapie
* Hulp bij problemen in werk- of privésfeer
* Fungeren als vertrouwenspersoon binnen het bedrijf


Is uw interesse gewekt?


Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan.